Genel Sekreterlik

Kategori Mağazacılığı Derneği’nin kurumsal yapısı içerisinde, misyonunu en etkili şekilde yerine getirmesi için çalışan KMD Genel Sekreterlik ekibi, üyeler ve yönetim kurulu arasında etkin iletişim sağlamanın yanı sıra proje ve eğitim koordinasyonu, veri ve bilgi toplama ile uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birliklerinin takibi gibi önemli çalışmalara imza atıyor. 

Soydan Cengiz
Genel Sekreter
scengiz@kategorimagazaciligi.org

Egemen Sayraç
Genel Müdür
esayrac@kategorimagazaciligi.org

Seçil Kamçı
İletişim ve Etkinlik Yönetimi Sorumlusu
skamci@kategorimagazaciligi.org

Benek Gençeroğlu
Muhasebe Sorumlusu
bgenceroglu@kategorimagazaciligi.org