Hakkımızda

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), 2012 yılında kurulmuştur. Başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki öncü oyuncularını temsil eden KMD, güçlü üye yapısıyla ve etkin çalışmalarıyla kamuoyundaki etkinliğini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin satış noktasında, 300 bin kişilik istihdamı ve 320 milyar TL’nin üstünde bir ciroyu temsil eden KMD, bu büyüklüğü ile gerek ekonomik gerekse sosyal alanda önemli bir konumda yer alıyor.

Çok geniş bir perakende skalasına yayılan üyeleri sayesinde organize gıda ve hazır giyim dışı perakende sektöründeki tüm sorunlara hakimdir. Sektörü ilgilendiren en güncel konuları ele alarak aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve politikalar üretir. KMD, elde ettiği bilgileri, bilimsel verilere dayanarak oluşturduğu görüşleri ve aldığı kararları düzenli olarak üyeleri, kamuoyu ve karar vericiler ile paylaşır.

Sektörün ortak tavır ve hareketi yönünde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde KMD, Organize gıda ve hazır giyim dışı perakende sektörünün hukuki sorunlarını ele alarak çözümler üretir. Ürettiği çözümleri bakanlıklara ve komisyonlara sunarak uygulamaya geçirilmesi için girişimlerde bulunur. Sektörle ilgili yasa ve yönetmelikleri takip ederek üyelerini bilgilendirir.

Sektörün güncel konularının yanı sıra geleceğine ilişkin de çalışmalar yapan KMD, önümüzdeki 5-10 yılın mega trendlerini üyeleri ile birlikte inceleyerek sektörün yakın geleceğine ilişkin projeksiyonlar yapar.

Kayıtlı, kurallı organize ve modern perakendeciliğin, ülke ekonomisi içindeki payını artırmayı hedefleyen KMD özellikle çevre ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluk konularında yaptığı faaliyetler ile bu alanda uluslararası standartların yakalanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası danışmanlık kuruluşları ile yakın bir çalışma sürdüren KMD, bu kuruluşların sağladığı know-how’ı doğrudan doğruya üyelerinin hizmetine sunar.

Sektörü dünya çapında temsil eden ve böylece Türkiye’deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedefleyen KMD, NRF (National Retail Federation), EuroCommerce, FAPRA (Federation of Asian-Pasific Retailers Association) ve temsil ettiği kategorilerin uluslararası temsilci kuruluşları ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulunur. Bu kurumların düzenlediği organizasyonlara düzenli olarak katılım sağlayarak buralarda elde edilen bilgi ve iş ilişkilerini sektörün hizmetine sunar.

Üyelerinin, tüketici haklarına saygılı, çevre dostu faaliyetlerini teşvik eder, yol gösterir ve uluslararası ve ulusal kurumların düzenlemelerine uyum sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulunur.

Paydaş sektörlerle, verimliliği artırıcı projeler geliştirir, bu konuda öncülük yapar.

KMD üyeleri gerek geliştirdikleri yeni formatlarla gerekse ürün ve kategori çeşitleriyle tüketicilere farklı alışveriş deneyimleri yaratırken, AVM’lerin en güçlü kategorileri olma yolunda ilerlemektedirler.